Web shop je financiran u okviru projekta KK.06.1.1.06.0001 "ČUVAR BAŠTINE KAO KATALIZATOR RAZVOJA, ISTRAŽIVANJA I UČENJA - NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ" koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i partner Grad Zagreb.

Copyright © 2023-danas Hrvatski prirodoslovni muzej. Sva prava pridržana